Fri, 11 / 2014 8:35 am | qt

“Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn […]

“Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”.


1. Tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp

Như vậy vấn đề giáo dục hướng nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng và được coi là một bộ phận của nội dung giáo dục phổ thông toàn diện .
Thực hiện tốt vấn đề này sẽ góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời tạo ra cơ hội cạnh tranh nguồn nhân lực trong nước, khu vực và toàn thế giới.

Giáo dục hướng nghiệp cực hữu ích cho sinh viên

2. Tại sao giáo dục hướng nghiệp lại cần thiết

Tuy vậy, trong giai đoạn hiện nay vấn đề giáo dục hướng nghiệp chưa được các Trung tâm giáo dục thường xuyên nói chung và các trường trung học phổ thông nói riêng quan tâm đúng mức; hoặc nếu có cũng chỉ dừng lại ở mức triển khai, phổ biến tuyên truyền bằng văn bản, chưa đi sâu vào tìm hiểu tình hình thực tế nhu cầu của xã hội, để đưa ra các giải pháp cụ thể trong việc hướng nghiệp cho học sinh, đảm bảo phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.

Thực tế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Nhận thức của cán bộ quản lý các cấp và giáo viên về giáo dục hướng nghiệp còn hạn chế; học sinh chưa được chuẩn bị chu đáo để lựa chọn nghề nghiệp hoặc nếu có cũng là sự lựa chọn theo những động cơ vô thức của cá nhân, sự lôi kéo của bạn bè, hay sự ép buộc của gia đình

Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tỉ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông cì đa phần các em không xác định được năng lực cá nhân để học tiếp trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hay trực tiếp đi vào cuộc sống dẫn đến hậu quả lãng phí thời gian, tiền của và các cơ hội lập nghiệp của bản thân, gia đình và xã hội. 
 
Trung cấp dược Hà Nội tuyển sinh liên tục các lớp dược học, trung cấp điều dưỡng và trung cấp y học cổ truyền đi học ngay tại Hà Đông – Hà Nội năm 2016

Chính vì vậy nên việc giáo dục hướng nghiệp cho các em phần nào giúp các em có thể hiểu hơn được về khả năng của mình và có thể chọn được cho mình một con đường đi đúng đắn, qua đó phần nào giúp cho tương lai của các em tốt hơn vì lựa chọn được con đường đúng đắn về sau này
Bài viết cùng chuyên mục