Cách tính điểm định cư Canada Express Entry

0
1

Canada- một quốc gia Bắc Mỹ với nền kinh tế thứ 8 trên thế giới đang trở thành một trong những quốc gia được nhiều người “chọn mặt gửi vàng” để định cư. Đất nước này có nhiều chương trình định cư, trong số đó, định cư diện tay nghề nhờ Work Permit, AIPP hay Express Entry đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết cách tính điểm định cư Canada Express Entry cũng như cách cải thiện điểm.

CRS là gì khi tính điểm định cư canada ?

CRS là viết tắt của Comprehensive Ranking System, còn được gọi là Hệ thống xếp hạng toàn diện. Nó là công cụ để đánh giá và xếp hạng ứng viên đủ điều kiện nhập cư Canada thông qua chương trình Express Entry.

Điểm CRS cao nhất là 1.200, nhưng hầu hết mọi người đạt điểm dưới 500. Trước khi nộp hồ sơ, anh/ chị có thể tính điểm CRS của mình bằng các công cụ trực tuyến. Tuy nhiên, anh/ chị phải tải đầy đủ tài liệu lên hệ thống trực tuyến để tính điểm.

Hiểu cách tính điểm định cư Canada CRS sẽ giúp anh/ chị tận dụng tối đa chương trình Express Entry. Tăng cơ hội nhận Thư mời nộp đơn (ITA) để định cư lâu dài.

Cách tính điểm định cư Canada Express Entry

CRS xếp hạng như thế nào ?

Để tính điểm định cư Canada, CRS hiện có tối đa 1.200 điểm.

Đối với những anh/ chị không có người sống chung hợp pháp, số điểm CRS được phân bổ như sau:

Tối đa:

– 500 điểm cho yếu tố nguồn lực.

– 100 điểm cho yếu tố kỹ năng.

– 600 điểm cho các yếu tố khác. Bao gồm:

  • Đề cử tỉnh bang
  • Loại thỏa thuận công việc của nhà tuyển dụng
  • Kinh nghiệm học tập tại Canada
  • Anh chị em ở Canada
  • Trình độ tiếng Pháp.

Đối với những anh/ chị có người sống chung hợp pháp, số điểm CRS được phân bổ như sau

Tối đa

– 460 điểm yếu tố nguồn nhân lực cho đương đơn chính.

– 40 điểm yếu tố nguồn nhân lực cho người sống chung hợp pháp.

– 100 điểm cho yếu tố kỹ năng.

– 600 điểm cho các yếu tố khác, bao gồm:

  • Đề cử tỉnh bang
  • Loại thỏa thuận công việc của nhà tuyển dụng
  • Kinh nghiệm học tập tại Canada
  • Anh chị em ở Canada, và trình độ tiếng Pháp

Trình độ tiếng Pháp

15 điểm CRS được thêm vào cho những anh/ chị có trình độ tiếng Pháp trung cấp trở lên (tương đương với CLB cấp độ). Kèm theo đó là trình độ tiếng Anh tương đương CLB cấp độ 4, hoặc không yêu cầu.

30 điểm CRS được cộng vào cho những anh/ chị có trình độ tiếng Pháp trung cấp trở lên. Đi kèm là trình độ tiếng Anh tối thiểu CLB cấp độ 5.

Anh chị em ở Canada

15 điểm CRS được cộng thêm ứng cho những anh/ chị có anh chị em là công dân hoặc thường trú tại Canada. Từ 18 tuổi trở lên. Điểm này cũng có thể áp dụng trong trường hợp người sống chung hợp pháp có anh chị em tại Canada. Trong trường hợp này, chỉ áp dụng cho anh chị em ruột ( cùng cha hoặc cùng mẹ). Các quan hệ gia đình bao gồm:

– Quan hệ huyết thống

– Quan hệ nuôi dưỡng

– Hôn nhân hoặc quan hệ pháp lý của người sống chung hợp pháp.

CRS tính điểm định cư canada như thế nào ?

Bộ di trú Canada đã công bố công cụ tính điểm CRS online để các anh/ chị có thể tự tính điểm. Anh chị hãy nhấp vào đây và điền đầy đủ các thông tin để tính điểm CRS của mình

CRS bao gồm những yếu tố gì ?

Con người

Tuổi tác

Độ tuổi Với vợ/chồng (tối đa 100 điểm CRS) Không vợ/chồng (tối đa 110 điểm CRS)
Dưới 18 0 0
18 90 99
19 95 105
20 – 29 100 110
30 95 105
31 90 99
32 85 94
33 80 88
34 75 83
35 70 77
36 65 72
37 60 66
38 55 61
39 50 55
40 45 50
41 35 39
42 25 28
43 15 17
44 5 6
45 hoặc lớn hơn 0 0

Trình độ học vấn

Trình độ học vấn Với vợ/chồng (tối đa 100 điểm CRS cho PA, 10 điểm cho vợ/chồng) Không vợ/chồng (tối đa 150 CRS điểm)
Dưới trung học phổ thông 0 0
Trung học phổ thông 28 điểm cho PA, 2 điểm cho điểm vợ/chồng 30
Chương trình 1 năm sau trung học 84 điểm cho PA, 6 điểm cho vợ/chồng 90
Chương trình 2 năm sau trung học 91 điểm cho PA, 7 điểm cho vợ/chồng 98
Chương trình 3 năm (hoặc nhiều hơn) sau trung học 112 điểm cho PA, 8 điểm cho vợ/chồng 120
2 (hoặc nhiều hơn) chương trình sau trung học với ít nhất 1 chương trình 3 năm (hoặc nhiều hơn) đã hoàn thành 119 điểm cho PA, 9 điểm cho vợ/chồng 128
Thạc sĩ hoặc đang tham gia chương trình tiến sĩ 126 điểm cho PA, 10 điểm cho vợ/chồng 135
Tiến sĩ 140 điểm cho PA, 10 điểm cho vợ/chồng 150

Khả năng ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

Cơ bản

Trình độ ngôn ngữ (CLB) Với vợ/chồng (tối đa 128 điểm CRS cho PA, 20 điểm CRS cho vợ/chồng) Không vợ/chồng (tối đa 136 điểm CRS)
Cho mỗi kỹ năng ngôn ngữ 32 điểm cho PA, 5 điểm cho vợ/chồng 34 điểm
CLB 3 hoặc thấp hơn 0 0
CLB 4 6 điểm cho PA, 0 điểm cho vợ/chồng 6
CLB 5 6 điểm cho PA, 1 điểm cho vợ/chồng 6
CLB 6 8 điểm cho PA, 1 điểm cho vợ/chồng 9
CLB 7 16 điểm cho PA, 3 điểm cho vợ/chồng 17
CLB 8 22 điểm cho PA, 3 điểm cho vợ/chồng 23
CLB 9 29 điểm cho PA, 5 cho vợ/chồng 31
CLB 10 hoặc cao hơn 32 điểm cho PA, 5 cho vợ/chồng 34

Ngôn ngữ thứ 2:

Trình độ ngôn ngữ (CLB) Với vợ/chồng (tối đa 22 điểm CRS) Không vợ/chồng (tối đa 24 điểm CRS)
Cho mỗi kỹ năng ngôn ngữ 6 6
CLB 4 hoặc thấp hơn 0 0
CLB 5 hoặc 6 1 1
CLB 7 hoặc 8 3 3
CLB 9 hoặc cao hơn 6 6

Kỹ năng

Số năm Với vợ/chồng (tối đa 70 điểm CRS cho PA, 10 điểm CRS cho vợ/chồng) Không vợ/chồng (tối đa 80 điểm CRS)
Dưới 1 năm 0 0
1 năm 35 điểm cho PA, 5 điểm cho vợ/chồng 40
2 năm 46 điểm cho PA, 7 điểm cho vợ/chồng 53
3 năm 56 điểm cho PA, 8 điểm cho vợ/chồng 64
4 năm 63 điểm cho PA, 9 điểm cho vợ/chồng 72
5 năm hoặc hơn 70 điểm cho PA, 10 điểm cho vợ/chồng 80

Học vấn và kinh nghiệm làm việc tại Canada:

Học vấn 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada 2 năm (hoặc hơn) kinh nghiệm làm việc tại Canada
Không có học vấn sau trung học 0 0
1 năm (hoặc dài hơn) học vấn sau trung học 13 25
2 (hoặc nhiều hơn) chứng chỉ sau trung học, trong đó ít nhất 1 chứng chỉ có thời gian học 3 năm trở lên 25 50
Trình độ thạc sĩ hoặc đang tham gia chương trình tiến sĩ do một trường đại học cấp trong ngành nghề thuộc NOC A được cấp giấy phép bởi một cơ quan của tỉnh bang. 25 50
Trình độ tiến sĩ được cấp bởi một trường đại học 25 50

Học vấn và kỹ năng ngôn ngữ

Học vấn:

Học vấn CLB 7 (hoặc cao hơn) về kỹ năng ngôn ngữ với ít nhất 1 kỹ năng đạt CLB 8 CLB 9 (hoặc cao hơn) cho mọi kỹ năng ngôn ngữ
Không có học vấn sau trung học 0 0
1 năm (hoặc dài hơn) học vấn sau trung học 13 25
2 (hoặc nhiều hơn) chứng chỉ sau trung học, trong đó ít nhất 1 chứng chỉ có thời gian học 3 năm trở lên 25 50
Trình độ thạc sĩ hoặc đang tham gia chương trình tiến sĩ do một trường đại học cấp trong ngành nghề thuộc NOC A được cấp giấy phép bởi một cơ quan của tỉnh bang. 25 50
Trình độ tiến sĩ được cấp bởi một trường đại học 25 50

Kỹ năng ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc ngoài Canada

Kinh nghiệm làm việc ngoài Canada CLB 7 (hoặc cao hơn) về kỹ năng ngôn ngữ với ít nhất 1 kỹ năng đạt CLB 8 CLB 9 (hoặc cao hơn) cho mọi kỹ năng ngôn ngữ
Không có kinh nghiệm làm việc ngoài Canada 0 0
1 – 2 năm kinh nghiệm làm việc ngoài Canada 13 25
3 năm (hoặc hơn) kinh nghiệm làm việc ngoài Canada 25 50

Kinh nghiệm làm việc tại Canada những nước khác

Để tính điểm định cư Canada, anh chị sẽ có nhiều ưu thế hơn khi có kinh nghiệm làm việc:

Kinh nghiệm làm việc 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada 2 năm (hoặc hơn) kinh nghiệm làm việc tại Canada
Không có kinh nghiệm làm việc ngoài Canada 0 0
1 – 2 năm kinh nghiệm làm việc ngoài Canada 13 25
3 năm (hoặc hơn) kinh nghiệm làm việc ngoài Canada 25 50

Các chứng chỉ chuyên môn và ngôn ngữ:

Chứng chỉ CLB 5 (hoặc cao hơn) về kỹ năng ngôn ngữ với ít nhất 1 kỹ năng đạt CLB 5 hoặc 6 CLB 7 (hoặc cao hơn) cho mọi kỹ năng ngôn ngữ
Chứng chỉ trong ngành nghề chuyên môn được tỉnh bang ban hành. 25 50

Điểm cộng thêm

Đề cử tỉnh bang từ chương trình PNP Điểm
Cho ứng viên có giấy đề cử từ một tỉnh bang của Canada (ngoại trừ Quebec) 600
Loại thỏa thuận công việc đủ điều kiện từ nhà tuyển dụng Điểm
Loại thỏa thuận công việc đủ điều kiện từ nhà một tuyển dụng tại Canada thuộc Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) nhóm 00 200
Loại thỏa thuận công việc đủ điều kiện từ nhà một tuyển dụng tại Canada 50
Kinh nghiệm học tập tại Canada Điểm
Nếu ứng viên có chứng chỉ học tập đủ điều kiện trong chương trình sau trung học 1 hoặc 2 năm tại Canada. 15
Nếu ứng viên đáp ứng 1 trong những điều kiện sau: Văn bằng đủ điều kiện từ chương trình sau trung học 3 năm trở lên.Văn bằng thạc sỹ hoặc đang tham gia chương trình tiến sỹ do một trường đại học cấp trong ngành nghề thuộc NOC A được cấp giấy phép bởi một cơ quan của tỉnh bang.Văn bằng tiến sỹ được cấp bởi một trường đại học. 30
Kỹ năng tiếng Pháp Điểm
Nếu ứng viên chứng minh được trình độ Pháp đạt mức trung cấp (Tương đương CLB cấp độ 7) hoặc cao hơn, và trình độ tiếng Anh với CLB cấp độ 4 hoặc thấp hơn (hoặc không cần kết quả). 15
Nếu ứng viên chứng minh được trình độ Pháp đạt mức trung cấp (Tương đương CLB cấp độ 7) hoặc cao hơn, và trình độ tiếng Anh với CLB cấp độ 5 hoặc cao hơn. 30
Anh chị em tại Canada Điểm
Nếu ứng viên hoặc vợ/chồng hoặc người sống chung hợp pháp có anh chị em là công dân hoặc thường trú nhân Canada tối thiểu 18 tuổi. Trường hợp này chỉ áp dụng cho anh chị em ruột, có thể chỉ cùng cha hoặc chỉ cùng mẹ. Sự liên hệ giữa các thành viên có thể là ruột thịt, nhận con nuôi, hôn nhân hoặc người sống chung hợp pháp. 15

Điểm CRS có cải thiện được không ?

Khi tính điểm định cư Canada, nếu điểm CRS thấp, anh chị vẫn có thể cải thiện được. Để cải thiện điểm CRS (Comprehensive Ranking System) trong chương trình Express Entry của Canada, anh/ chị có thể áp dụng những cách sau:

Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ:

Hãy tập trung vào việc phát triển kỹ năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để đạt được điểm cao hơn trong bài kiểm tra như IELTS hoặc TEF .

Tăng cường kinh nghiệm làm việc:

Anh/ chị hãy cố gắng tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực được công nhận ở Canada. Có thêm nhiều năm kinh nghiệm làm việc có thể giúp điểm CRS của anh/ chị cao hơn.

Đạt được bằng cấp giáo dục cao hơn:

Học tiếp để đạt được bằng cấp cao hơn trong lĩnh vực của anh/ chị. Một bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ có thể cải thiện điểm CRS của anh/ chị.

Thu thập thư mời từ tỉnh bang:

Nắm bắt thông tin về các chương trình đề cử tỉnh bang. Cùng với đó, cố gắng đáp ứng các yêu cầu để nhận được thư mời từ một tỉnh bang.   Việc được thư mời có thể cung cấp 600 điểm CRS. Nó giúp tăng khả năng đạt đủ điểm cho lời mời xin visa.

Có lời mời làm việc từ Canada:

Tìm cách có một lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng ở Canada có thể tăng điểm CRS của anh/ chị. Tùy thuộc vào vị trí công việc và yêu cầu tương ứng.

Hợp tác với người sống chung hợp pháp:

Nếu anh/ chị có người chung sống hợp pháp và họ có điểm CRS cao hơn, họ có thể trở thành đương đơn chính trong đơn xin visa.  Điều này có thể cải thiện điểm CRS tổng thể của anh/ chị.

Tìm 1 đơn vị tư vấn định cư uy tín:

Một đơn vị tư vấn định cư uy tín có thể giúp anh/ chị định hướng, đưa ra các chiến lược khi tính điểm định cư Canada để tăng điểm CRS.  Ngoài ra, đơn vị tư vấn có thể hướng dẫn anh/ chị  trong việc chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cần thiết đầy đủ, chính xác cho quá trình xin điểm CRS.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận